Державний департамент США випустив щорічний звіт про фінансову прозорість

16 червня 2020 р.

15 червня 2020 року Державний департамент Сполучених Штатів Америки оприлюднив цьогорічний звіт про фінансову прозорість, в якому встановлено, що 76 зі 141 урядів, розглянутих Департаментом, відповідають мінімальним вимогам фіскальної прозорості. З 65 урядів, які не відповідали мінімальним вимогам, чотирнадцять, включаючи Україну, досягли значного прогресу протягом періоду розгляду.

Фіскальна прозорість є важливим елементом ефективного управління державними фінансами, сприяє формуванню довіри на приватному ринку та підтримує економічну стійкість. Це сприяє підвищенню відповідальності уряду, надаючи громадянам можливість бачити урядові бюджети та вимагати відповідальності свого керівництво та сприяючи більш поінформованому громадському обговоренню. Щорічні огляди фіскальної прозорості дають можливість вести діалог з урядами щодо важливості фіскальної прозорості.

Процес Держдепартаменту з перегляду фіскальної прозорості оцінює, чи відповідають уряди мінімальним вимогам фіскальної прозорості. Для цілей цього звіту мінімальні вимоги фіскальної прозорості включають наявність ключових бюджетних документів, які є загальнодоступними, повними по суті та загалом надійними. Огляд включає оцінку прозорості процесів укладання урядових контрактів та ліцензій на видобуток природних ресурсів.

Щорічні звіти про фіскальну прозорість урядів, які отримують допомогу Сполучених Штатів, допомагають забезпечити належне використання коштів американських платників податків і надають можливості вести діалог з урядами щодо важливості фіскальної прозорості.

Україна зробила значний поступ, завершивши впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Протягом звітного періоду уряд зробив інформацію про свій бюджет і боргові зобов’язання широко та легко доступною для громадськості, у тому числі через Інтернет. Документи про бюджет дали в основному повну картину запланованих урядом видатків і каналів надходження доходів. Україна провадила позабюджетні рахунки, включаючи три фонди соціального страхування, які ще мають пройти незалежний аудит. Вища аудиторська установа України перевірила бухгалтерські рахунки уряду і зробила свій звіт загальнодоступним у прийнятний проміжок часу. Процес видачі ліцензій та контрактів на видобуток природних ресурсів визначається законом і зазнав певних позитивних регуляторних змін, але він й надалі потребує повномасштабної законодавчої переробки для усунення пов’язаної з ним тривкої корупції. Основна інформація про замовлення з видобутку природних ресурсів була загальнодоступною.

Фіскальна прозорість України була б поліпшена за рахунок:

  • завершення незалежного аудиту своїх позабюджетних рахунків і
  • вдосконалення в законі чи нормативно-правових актах критеріїв та процедур укладення договорів на видобуток природних ресурсів, і дотримання застосовних законів та правил на практиці.

Докладніша інформація у Звіті Державного департаменту США за 2020 рік про фіскальну прозорістьhttps://www.state.gov/2020-fiscaltransparencyreport/.