Витяги з Прокламації про припинення в’їзду для іноземців, які становлять ризик для ринку праці після спалаху COVID-19

23 червня 2020 р. 

Повний текст англійською мовою.

Я, ДОНАЛЬД Дж. Трамп, Президент Сполучених Штатів Америки, владою, наданою мені Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки, включаючи розділи 212 (f) та 215 (a) Закону про імміграцію та громадянство (INA) (8 USC 1182 (f) та 1185 (a)) та розділ 301 частини 3 Кодексу Сполучених Штатів, встановлюю, що в’їзд до США осіб, описаних у розділі 1 Постанови 10014, крім як передбачено в розділі 2 Постанови 10014, і осіб, описаних в розділі 2 цієї постанови, за винятком випадків, передбачених розділом 3 цієї постанови, завдав би шкоди інтересам Сполучених Штатів, і що їх в’їзд повинен підлягати певним обмеженням та виняткам. Таким чином, я проголошую наступне:

Розділ 1. Продовження постанови 10014. (a) Розділ 4 постанови 10014 змінюється таким чином:

“Розділ 4. Припинення. Ця постанова втрачає силу 31 грудня 2020 року і може бути продовжена при необхідності. Протягом 30 днів з 24 червня 2020 р. та кожні 60 днів в період дії цієї постанови, Секретар внутрішньої безпеки, консультуючись з Державним секретарем та Міністром праці, рекомендуватиме необхідні зміни.”

(b) Цей розділ набирає чинності негайно.

Розділ 2. Зупинення та обмеження в’їзду. В’їзд до Сполучених Штатів будь-якого іноземця, який бажає в’їзду відповідно до будь-якої з наступних неімміграційних віз, припиняється та обмежується відповідно до розділу 3 цієї постанови:

(a) візи H-1B або H-2B та будь-якого іноземця, що супроводжує або приєднується до такого іноземця;

(b) візи J, в тих випадках, коли іноземець бере участь у стажуванні, тренуванні, або працює вчителем, радником в таборі, au pair, або є учасником студентської програми Summer Work Travel, а також будь-якого іноземця, що супроводжує або приєднується до такого іноземця; та

(c) візи L та будь-якого іноземця, що супроводжує або приєднується до такого іноземця.

Розділ 3. Обсяг зупинення та обмеження в’їзду. (a) Зупинення та обмеження в’їзду відповідно до розділу 2 цієї постанови стосується лише будь-якого іноземця, який:

(i) знаходиться за межами Сполучених Штатів з дати набрання чинності цієї постанови;

(ii) не має неімміграційної візи, яка діє на дату набрання чинності цієї постанови; та

(iii) не має офіційного проїзного документа, окрім візи (наприклад, транспортного листа, відповідного документа для посадки, [виданого замість картки постійного мешканця] або попереднього дозволу на в’їзд), який є дійсним на дату набуття чинності цієї постанови, або виданий у будь-яку наступну дату, яка дозволяє йому або їй подорожувати до Сполучених Штатів, щоб здійснити спробу в’їзду чи допуску.

(b) Зупинення та обмеження в’їзду відповідно до розділу 2 цієї постанови не поширюються на:

(i) будь-яких законних постійних мешканців США;

(ii) будь-яких іноземців, які є подружжям або дитиною, як визначено в розділі 101 (b) (1) INA (8 U.S.C. 1101 (b) (1)), громадянина США;

(iii) будь-яких іноземців, що намагаються в’їхати до Сполучених Штатів для тимчасової праці або надання послуг, необхідних для ланцюга постачання продовольства США; і

(iv) будь-яких іноземців, в’їзд яких буде в інтересах держави, визначених Державним секретарем, Секретарем внутрішньої безпеки або відповідними особами.