Партнерство для подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні

Партнерство для подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні

Сполучені Штати Америки пишаються тим, що надають підтримку Україні та її керівництву у справі глобального реагування на проблему ВІЛ/СНІД. Мета програми PEPFAR (Надзвичайна ініціатива Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД) полягає у наданні технічної допомоги та певного обсягу безпосередніх послуг, що мають забезпечити максимальну якість, масштаби охоплення та результативність національних заходів з відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД, передусім для ключових та найбільш вразливих груп населення. У співпраці з Урядом і громадянським суспільством України, а також з іншими партнерами, що працюють у сфері розвитку, у т.ч. з Глобальним фондом боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом та малярією та Об’єднаною програмою ООН з ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС), PEPFAR підтримує заходи, спрямовані на зміцнення національного та регіонального потенціалу до протидії ВІЛ/СНІД, вдосконалення нормативно-правової бази бюджетного та фінансового забезпечення цих заходів, реалізацію та оцінку результативності програм профілактики, догляду та лікування на всіх рівнях, а також на формування прозорих процесів і систем постачання ліків та медичних товарів. До конкретних першочергових завдань програми належать:

 • Підвищення якості послуг у сфері протидії ВІЛ/СНІД, передусім ключовим та найбільш вразливим групам населення, з використанням новітніх підходів, у т.ч. підвищення якості послуг, які надаються Центрами профілактики та боротьби зі СНІД, аби сприяти утриманню пацієнтів на програмах догляду та лікування
 • Розширення надання послуг у сферах профілактики, тестування та консультування на основі заходів впливу за принципом «рівний-рівному», а також обстеження та визначення випадків захворювання на туберкульоз серед ВІЛ-позитивних осіб і представників груп найвищого ризику
 • Досягнення вищого рівня інтеграції послуг у сферах протидії ВІЛ/СНІД та туберкульозу на основі побудови зв’язків та поєднання послуг
 • Підвищення здатності українських установ до реалізації програм протидії ВІЛ/СНІД за рахунок вкладення ресурсів у зміцнення лабораторних систем, розбудову кадрового потенціалу, розвиток інформаційних систем охорони здоров’я та систем постачання ліків і медичних товарів
 • Зміцнення потенціалу громадських організацій (ГО) у сферах фінансового управління, надання послуг, розподілу ресурсів та участі у розробці державної політики у сфері протидії ВІЛ/СНІД, аби у перспективі забезпечити сталу самостійну діяльність ГО за цими напрямами.

ВІЛ/СНІД в Україні 

Кількість людей, які живуть з ВІЛ (всі вікові групи), 2014 р.1 290 000 (на сьогодні близько 223 000)
Смертність від СНІДу (всі вікові групи), 2014 р.1 15 000 (на сьогодні близько 9 000)
Кількість дітей, які залишилися сиротами внаслідок СНІДу (0-17 років), 2014 р.2 немає даних
Оціночна частка охоплення пацієнтів віком від 15 років програмами антиретровірусної терапії (АРТ), 2014 р.2 21% (на сьогодні близько 29%)
Оціночна частка загальної кількості ВІЛ-позитивних вагітних жінок, які отримують АРТ для запобігання передачі вірусу від матері до дитини, 2014 р.2 94%

 

PEPFAR допомагає рятувати життя

 • 36 528 осіб охоплені програмами стандартизованих профілактичних заходів
 • Забезпечені догляд та підтримка 39 сиріт та вразливих дітей, які потерпіли від впливу ВІЛ/СНІД
 • В Україні ухвалено нову національну програму протидії ВІЛ/СНІД, яка має бути впроваджена у 2014-2018 рр.

Найактуальнішу інформацію про результати діяльності програм, вкладені кошти та плановані обсяги фінансування можна отримати за адресою Data.pepfar.net.

Плановані обсяги фінансування діяльності PEPFAR в Україні за фінансовими роками, 2007 – 2014 рр., млн дол. США3

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
$6,7 $5,9 $8,2 $12,0 $22,2 $11,6 $15,0 $18,5

 

Додаткова інформація

Примітки: 

 1. (2014). Ukraine: HIV and AIDS estimates. (документ за адресою http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/ukraine/ за станом на 3 листопада 2015 р.;
 2. (2015). How AIDS changed everything. Geneva: Author.
 3. Дані основані на інформації, яка представлена у Панелях показників PEPFAR (PEPFAR Dashboards) та відображає обсяги нового фінансування, яке планується до надання на двосторонній основі та затверджується в рамках планів дій PEPFAR в окремих країнах і регіонах (COP/ROP) на кожний фінансовий рік. Дані Панелей показників не обов’язково відображають фактичний рівень фінансування програм у відповідних країнах того чи іншого фінансового року, оскільки додаткові кошти можуть бути затверджені та виділені вже після подання країною COP/ROP; кошти також можуть виділятися тим країнам, від яких не вимагається подання щорічного COP/ROP.