Хартія Україна – США про стратегічне партнерство

20 грудня 2008 року

Преамбула

Україна та Сполучені Штати Америки:

 1. Підтверджують важливість наших відносин як друзів та стратегічних партнерів. Ми маємо намір поглиблювати партнерство на благо наших народів та розширювати співробітництво з широкого спектру спільних пріоритетів.
 2. Наголошують, що співробітництво між двома демократичними державами ґрунтується на спільних цінностях та інтересах. Це включає поширення демократії та економічної свободи, захист безпеки та територіальної цілісності, забезпечення верховенства права, підтримку інновацій і технічного прогресу.
 3. Підкреслюють взаємне прагнення посилити двосторонні відносини в економічній, політичній, дипломатичній, культурній та безпековій сферах;
 4. Підтверджують важливість гарантій безпеки, закріплених в Тристоронній заяві Президентів США, Російської Федерації та України від 14 січня 1994 року, та Будапештського меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року.
 5. Підтверджують Пріоритети співробітництва Україна – США (Дорожня карта) від 31 березня 2008 року та відданість стратегічному партнерству, проголошеному Президентами В.Ющенком та Дж.Бушем 4 квітня 2005 року.

Розділ I. Принципи співробітництва

Цей рамковий документ оснований на ключових принципах та переконаннях, які поділяють обидві сторони:

 1. Підтримка суверенітету, незалежності, територіальної цілісності й непорушності кордонів одне одного складає основу двосторонніх відносин.
 2. Основою нашої дружби є взаємне розуміння та визнання того, що демократія є головною гарантією безпеки, процвітання та свободи.
 3. Співробітництво між демократичними державами в галузі оборони та безпеки є суттєвим для надання ефективної відповіді на загрози мирові та безпеці.
 4. Сильна, незалежна та демократична Україна, здатна до відповідального самозахисту, є внеском у безпеку та процвітання не лише народу України, а й Європи, яка є єдиною, вільною та живе у мирі.

Розділ II: Співробітництво у сфері оборони та безпеки

Україна та Сполучені Штати Америки поділяють життєву зацікавленість у сильній, незалежній та демократичній Україні. Поглиблення інтеграції України до євроатлантичних структур є спільним пріоритетом. Ми плануємо реалізувати програму посиленого безпекового співробітництва, яка передбачає збільшення українських можливостей та посилення України як кандидата на членство в НАТО.

 1. Керуючись Декларацією Північноатлантичної Ради на Бухарестському саміті НАТО від 3 квітня 2008 року та Спільною заявою Комісії Україна-НАТО від 4 квітня 2008 року, в якій закріплено, що Україна стане членом НАТО.
 2. Визнаючи постійне існування загроз глобальному миру та стабільності, Україна та Сполучені Штати Америки мають намір розширити рівень нинішніх програм співробітництва та допомоги з оборонних та безпекових питань з метою подолання цих загроз та поглиблення миру і стабільності. Партнерство в галузі оборони та безпеки між Україною та Сполученими Штатами Америки є вигідним як для обох країн, так і для регіону.
 3. Співпрацюючи в рамках Комісії Україна-НАТО, ми маємо на меті досягнення згоди стосовно структурованого плану щодо збільшення взаємосумісності та координації можливостей між Україною та НАТО, включаючи поглиблену підготовку та оснащення для Українських збройних сил.
 4. Визнаючи зростаючу загрозу розповсюдження зброї масового знищення, Україна та Сполучені Штати Америки зобов’язуються боротися з розповсюдженням зброї масового знищення та небезпечних технологій шляхом дотримання міжнародних стандартів нерозповсюдження та ефективної реалізації і посилення режиму експортного контролю.

Розділ III. Економічне, торговельне та енергетичне співробітництво

Україна та США мають наміри розширити співробітництво з метою сприяння створенню робочих місць, економічному зростанню, підтримки реформ та лібералізації економіки, розвитку сприятливого для торгівлі та інвестицій бізнес-клімату і удосконалення доступу на ринки товарів та послуг. Визнаючи, що торгівля є важливою для глобального економічного зростання, розвитку, свободи і процвітання, Україна і Сполучені Штати Америки підтримують такі ініціативи:

 1. Вітаючи вступ України 16 травня 2008 року до Світової організації торгівлі, сторони провели перше засідання Ради з питань торгівлі й інвестицій Україна – США 2 жовтня 2008 року в м. Київ. Як було обговорено в ході засідання, США продовжують підтримувати кроки України по виконанню зобов’язань в рамках СОТ. Інші напрями, де планується активізувати спільні зусилля, включають розширення доступу до ринку, розв’язання невирішених суперечок та сприяння захисту прав інтелектуальної власності. Відзначаючи важливість збільшення обсягів інвестицій для економічного зростання та розвитку, США підтримують зусилля України щодо посилення захисту інвесторів.
 2. Визнаючи важливість ефективно функціонуючого енергетичного сектору, сторони планують тісно співпрацювати над відбудовою і модернізацією потужностей української газотранспортної інфраструктури, диверсифікацією та убезпеченням українських джерел ядерного палива, що зменшить залежність України від іноземних джерел ядерного палива та потужностей для їх збереження.
 3. На розвиток Дорожньої карти пріоритетів українсько-американського співробітництва Україна та США мають намір започаткувати діяльність двосторонньої групи з питань енергетики. У відповідності до Декларації Самміту США-ЄС від 10 червня 2008 року Україна та США мають намір поглибити тристоронній діалог з Європейським Союзом щодо посиленої енергетичної безпеки.
 4. Активно розвиваючи співробітництво з регіонами України, включаючи Крим, США підтримують плани України щодо зміцнення безпеки, демократії та підвищення благополуччя шляхом посиленого економічного розвитку, енергозбереження, забезпечення безпеки продуктів харчування та ініціатив щодо ефективності державного управління. Україна та США мають намір співпрацювати також у сфері партнерства між державними і приватними секторами в регіонах України, спрямованого на підтримку малого та середнього бізнесу.

Розділ IV. Зміцнення демократії

Зміцнення верховенства права, просування реформи правової системи й правоохоронних органів, боротьба з корупцією мають ключове значення для добробуту України. Ми маємо наміри співпрацювати на підтримку реформ, демократії, толерантності та поваги до усіх спільнот.

 1. Україна та США активізують співпрацю для зміцнення судової системи, підвищення професіоналізму, відкритості та незалежності разом з покращенням правової освіти та доступу до правосуддя для усіх українців.
 2. Шляхом покращення взаємодії правоохоронних органів і судової влади Україна та США планують протидіяти спільним транснаціональним кримінальним загрозам – тероризму, організованій злочинності, торгівлі людьми та контрабанді наркотичних засобів, відмиванню грошей та кіберзлочинності.
 3. Визнаючи важливість боротьби з корупцією, Україна та США мають намір поглибити співпрацю з метою збільшення контролю з боку громадськості та засобів масової інформації антикорупційних заходів, забезпечити дотримання етичних стандартів шляхом утворення підрозділів із внутрішніх розслідувань та удосконалення урядового регулятивного процесу.
 4. Україна та США планують співпрацювати з метою реформування законотворчого процесу в Україні шляхом підвищення транспарентності, посилення підзвітності завдяки доступу громадськості та ЗМІ, а також поширенню інформації серед населення про діяльність Парламенту України.
 5. Визнаючи важливість гармонізації системи кримінального судочинства України з Європейськими та іншими міжнародними стандартами, ми плануємо більш інтенсивно працювати разом над питаннями першочергового значення, включаючи прийняття Кримінально-процесуального кодексу, який відповідатиме стандартам Ради Європи.
 6. США мають наміри надавати подальшу технічну допомогу Україні для підтримання зусиль українських органів виконавчої та судової влади у боротьбі з торгівлею людьми, включаючи посилення системи захисту свідків.
 7. Сполучені Штати Америки підтримують збільшення допомоги на здійснення демократичних перетворень та ефективного державного управління з метою продовження Україною політичного прогресу та відданості демократичному розвитку.

Розділ V. Активізація контактів між людьми та культурних обмінів

Україна та Сполучені Штати Америки поділяють бажання збільшити контакти між нашими народами та розширити наші культурні, освітні і професійні програми обмінів, що сприяють просуванню демократії та демократичних цінностей, досягненню більшого взаєморозуміння.

 1. Визнаючи особливу важливість активізації контактів між народами України та Сполучених Штатів Америки, сторони мають намір і надалі сприяти культурним та соціальним обмінам та діяльності в рамках таких ініціатив, як Програма Фулбрайта, Програма обмінів для майбутніх лідерів (FLEX), студентські обміни (UGRAD), Науково-практична програма з питань законодавства (LEAP), Програма відвідання для міжнародних лідерів, Програма з викладання та вивчення англійської мови, Програма „Відкритий світ”.
 2. Наголошуючи на необхідності нових ідей та динамізму для майбутнього наших двох країн, Україна та США мають намір розвивати поглиблене співробітництво у сфері вищої освіти та наукових досліджень. США сприятимуть таким обмінам, щоб, відповідно до законодавства та процедур США, надавати можливість особам, які відповідають установленим критеріям, брати участь у культурних, освітніх та наукових заходах.
 3. Наші країни продовжуватимуть тісно співпрацювати в контексті вшанування пам’яті жертв та збільшення обізнаності громадськості про Великий Голод (Голодомор) в Україні 1932-33 рр.
 4. Україна вітає намір США започаткувати американську дипломатичну присутність (американський представницький офіс) в місті Сімферополь.

Підписано у м. Вашингтон, Сполучені Штати Америки

За Україну: Володимир Огризко, Міністр закордонних справ України

За Сполучені Штати Америки: Кондоліза Райс, Державний секретар США