МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ між Урядом України та Урядом США щодо співпраці у забезпеченні стійкості енергетичної системи України

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо співпраці у забезпеченні стійкості енергетичної системи України

Уряд України та Уряд Сполучених Штатів Америки (надалі разом іменуються «Учасники»),
Висловлюючи взаємну зацікавленість у децентралізації системи енергопостачання, що сприятиме підвищенню енергетичної безпеки України та перетворенню енергетичного сектору України на сучасний та диверсифікований;
Визнаючи необхідність підтримки пришвидшеної інтеграції енергетичних ринків України до енергетичних ринків Європейського Союзу;
Відзначаючи прогрес, досягнутий Урядом України у прийнятті законодавства щодо Регламенту про доброчесність та прозорість на оптовому енергетичному ринку (далі – законодавство про REMIT), у реформуванні перехресного субсидіювання тарифів та прийняття антимонопольного законодавства;
Підтверджуючи спільне бажання забезпечити ефективність майбутніх проектів децентралізації енергопостачання та відповідних реформ в енергетичному секторі, зокрема для сприяння прозорості, підзвітності, антикорупційним заходам і конкурентоспроможності; та
Визнаючи взаємодоповнюваність роботи Учасників і переваги більш тісної стратегічної співпраці між ними,
Досягли розуміння щодо наступного:

I. Мета

Метою цього Меморандуму про взаєморозуміння (далі – «Меморандум») є співпраця з метою покращення стійкості енергетичної системи України, зокрема шляхом відновлення критичної інфраструктури, запровадження розподіленої генерації, реформування енергетичного сектору та сприяння післявоєнному переходу України до низьковуглецевої, конкурентоспроможної та інтегрованої до ЄС енергетичної економіки.
Учасники мають намір діяти відповідно до та у дусі Заяви про партнерство в галузі чистої енергії, проголошеної країнами G7+ та Україною на Конференції з відновлення України 2023 року, у якій вони проявили відданість партнерству для сталого відновлення та відбудови енергетичної системи України.

II. Сфери співробітництва

Учасники мають намір співпрацювати у ряді сфер, включаючи, але не обмежуючись наступними:
● Відновлення пошкодженої електро-, теплоенергетичної та газової інфраструктури України, в тому числі закупівля і встановлення магістральних автотрансформаторів;
● Посилення стійкості електроенергетичної системи за рахунок збільшення її достатності та гнучкості, зокрема стійкості до перебоїв в постачанні електричної енергії у основних секторах надання послуг, таких як опалення, водопостачання, водовідведення, транспорт, телекомунікації та охорона здоров’я;
● Встановлення розподіленої газової генерації (у тому числі турбіни CCGT виробництва США);
● Ширше впровадження розподіленої генерації з відновлюваних та інших джерел енергії в електроенергетиці та теплоенергетиці;
● Посилення фізичного зв’язку України з європейськими газовими та електричними мережами;
● Підготовка та впровадження реформ в енергетичному секторі відповідно до законодавства Європейського Союзу та зобов’язань України в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства;
● Співпраця у сфері цивільної ядерної енергетики;
● Захист найбільш важливої енергетичної інфраструктури України, включаючи, але не обмежуючись такими сферами, як фізичний антидроновий та антиракетний захист, фізична безпека, кібербезпека, а також визначення міжгалузевих взаємозалежностей та впровадження заходів з пом’якшення наслідків для запобігання каскадним збоям через потенційні перебої в енергопостачанні.

III. Ролі та обов’язки

1. Уряд України має намір оновити Концептуальну записку «Пріоритети відбудови Української енергетичної інфраструктури в короткостроковому та середньостроковому періоді» на постійній основі за необхідності та продовжувати і надалі досягати стійкого прогресу у прийнятті та впровадженні правових і регуляторних реформ, необхідних для сприяння досягненню цілей цього Меморандуму.
2. За умови наявності коштів, Уряд Сполучених Штатів Америки має намір надати Україні допомогу на загальну суму 522 мільйонів дол США, з яких 422 мільйони доларів США нової допомоги у сфері енергетики, та 100 мільйонів дол США – за умови виконання відповідними органами державної влади України заходів, зазначених у параграфі 3 цього розділу.
3. За умови наявності коштів, Уряд Сполучених Штатів Америки має намір надати Україні додатково 100 млн. дол США допомоги у сфері енергетики за умови, що відповідні органи влади України
докладуть зусиль для реалізації наступних кроків:
• затвердити новий статут та створити Наглядову раду ТОВ «Оператор ГТС України» – до 30 жовтня 2023;
• продемонструвати прогрес у виконанні плану корпоратизації ДП «НАЕК «Енергоатом», а саме:
o розпочати процедури проведення конкурсу на обрання членів Наглядової ради НАЕК «Енергоатом» – до 30 листопада 2023 року;
o утворити ПАТ «Енергоатом» – до 31 грудня 2023 року.
• Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, до 1 квітня 2024 року встановлює порядок, обсяг, ступінь та періодичність подання інформації про оптову торгівлю енергоносіями, що стосуються законодавства REMIT.

IV. Реалізація

1. Учасники мають намір сформувати Керівний комітет, до складу якого увійдуть по одному представнику від: Міністерства енергетики України, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Державної інспекції ядерного регулювання України, Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, Міністерства енергетики Сполучених Штатів Америки та Агентства США з міжнародного розвитку. Керівний комітет має намір проводити щоквартальні зустрічі для огляду прогресу та вирішення ключових питань для досягнення мети цього Меморандуму, зокрема щодо передбачуваних ролей та обов’язків Учасників у рамках цього Меморандуму, як зазначено вище.
2. Учасники мають намір взаємно інформувати один одного про будь-які події, які можуть вплинути на їхню співпрацю в рамках цього Меморандуму.
3. Уряд України має намір надавати до Посольства Сполучених Штатів Америки в м. Києві інформацію про виконання кроків, перелічених у положеннях пункту 3 Розділу ІІІ цього Меморандуму.
4. Уряд Сполучених Штатів Америки має намір провести оцінку того, чи виконав Уряд України кроки, перелічені в положеннях пункту 3 Розділу ІІІ цього Меморандуму.

V. Загальні положення

1. Зв’язок із Рамковою двосторонньою угодою: очікується, що будь-яка допомога, яка надається відповідно до положень цього Меморандуму, повинна надаватись відповідно до умов Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво, підписаної у Вашингтоні 7 травня 1992 року, включаючи положення цієї Угоди щодо звільнення від податків і митних зборів.
2. Строк дії: цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання Учасниками та передбачається, що він буде чинним протягом одного року. Учасники можуть продовжити дію цього Меморандуму відповідно до спільного письмового рішення. Будь-який з Учасників може припинити свою участь у цьому Меморандумі у будь-який час, але очікується, що він надасть іншому Учаснику письмове повідомлення за шістдесят (60) днів.
3. Зміни: Учасники можуть змінити цей Меморандум за спільним письмовим рішенням.
4. Дія Меморандуму: ніщо в цьому Меморандумі не має на меті встановити права чи зобов’язання відповідно до міжнародного або національного законодавства. Учасники зокрема визнають, що цей Меморандум не є зобов’язанням щодо фінансування. Учасники мають намір зберігати свої власні окремі та унікальні місії і мандати, а також власну підзвітність. Співпраця між Учасниками, як зазначено в цьому Меморандумі, не має на меті тлумачитися як партнерство чи інший вид юридичної особи. Очікується, що кожен Учасник самостійно покриватиме усі витрати, понесені ним у зв’язку з цим Меморандумом. Учасники мають намір виконувати цей Меморандум у спосіб, що не суперечить будь-яким іншим домовленостям між Учасниками, досягнутим до або після підписання цього Меморандуму. Ніщо в цьому Меморандумі не має на меті тлумачитись як створення ексклюзивних трудових відносин.

#