Конкурс грантів Відділу з правоохоронних питань Посольства США

Підтримка громадським суспільством інституцій кримінальної юстиції та антикорупції.
Відділ з правоохоронних питань Посольства США в Україні запрошує українські неурядові організації подавати проєктні заявки  спрямовані на сприяння подальшому розвитку суспільства вільного від корупції, сприяння участі громадянського суспільства в кримінальному правосудді та антикорупційних реформах, впровадження цифрових рішень, а також підвищення професіоналізму, підзвітності та прозорості всередині сектору кримінального правосуддя та боротьби з корупцією. Діяльність проєкту може включати кампанії з адвокації, навчальні семінари, літні школи, а також національну та міжнародну експертну підтримку та програми наставництва для фахівців у сфері кримінального правосуддя та боротьби з корупцією. Крім того, проєктна діяльність може бути зосереджена на виконанні функцій контролю за боротьбою з корупцією, розробці законодавчої бази, проведенні адвокаційних кампаній для антикорупційних реформ, розробці ІТ-рішень, проведенні аналітичних досліджень для виявлення тенденцій корупції в окремих секторах та розробці рішень. Проєктна діяльність може здійснюватися у співпраці з українськими та іноземними антикорупційними інституціями та неурядовими організаціями.

Тривалість періоду виконання: 12-24 місяці
Очікувана кількість нагород: залежить від суми
Розмір винагороди: винагорода може коливатися від мінімум 25 000 до максимум 250 000 доларів США
Загальний обсяг доступного фінансування: $1,200,000
Тип фінансування: 22-24 INCLE UKRAINE SUPPLEMENTAL
Орієнтовна дата початку програми: 1 грудня 2023 року
Кінцевий термін подачі заявок: постійно
Це повідомлення залежить від наявності фінансування.