Фонд сприяння демократії

Відділ преси, освіти і культури Посольства США в Києві (PAS) Фонду сприяння демократії запрошує подавати проектні заявки, які спрямовані на розвиток громадянського суспільства та залучення громадськості в Україні, сприяють відкритим і конкурентоспроможним політичним та економічним системам, а також захисту прав людини. Ми зацікавлені підтримати ініціативи, які вирішують найгостріші проблеми в Україні, включаючи права ветеранів, права людей з обмеженими можливостями, захист інших уразливих верств населення, а також боротьбу з корупцією та забезпечення підзвітності та прозорості державних органів влади.

Тривалість проекту: 5-12 місяців
Кількість грантів: до 20 залежно від якості поданих заявок
Сума гранту: від мін. 25 000 до макс. 250 000 доларів США
Загальне доступне фінансування: 800 000 дол. США
Тип фінансування: FY/23 AEECA
Очікувана дата початку програми: 1 вересня 2023 року
Кінцевий термін подачі заявок:термін подачі необмежений у часі
Оголошення цього конкурсу не зобов’язує уряд США його профінансувати.

Програма Фонду сприяння демократії відкрита до проектних заявок, які відповідають цілям програми і включають такі компоненти, але не обмежуються лише ними:

Захист прав людини, в тому числі прав ветеранів, прав сімей загиблих українських воїнів, осіб, які пережили російський полон, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та інших незахищених верств населення;

Підтримка зусиль, спрямованих на відродження та реконструкцію звільнених територій Україні;

• Розширення можливостей новостворених неурядових організацій в Україні та сприяння залученню громадськості, сприяння діяльності неурядових організацій та ініціатив у звільнених регіонах України;

Сприяння прозорій діяльності державних органів влади та боротьбі з корупцією (з фокусом на регіональному рівні);

Підвищення обізнаності громадян України щодо потенційних викликів, пов’язаних із війною (наприклад, мінна освіта цивільного населення);

Сприяння громадянській освіті та громадській активності (особливо серед молоді).

Учасники та цільова аудиторія:

Громадські активісти, представники місцевої та центральних органів влади, представники та лідери вразливих груп населення, журналісти, особи, які приймають рішення, регіональні чи національні лідери думок.

Обмеження фінансування:

Фінансування може бути спрямоване лише на користь громадян України на території України. Фінансування не може бути витрачено на політичні цілі, а також на заклики до дій, що суперечать офіційній позиції Державного департаменту США.

Кандидати, які можуть претендувати на отримання фінансування:

Подавати заявки можуть українські неурядові організації, зареєстровані відповідно до законодавства України, які мають досвід роботи у сфері реалізації проектів.

Прибуткові або комерційні організації, державні установи, іноземні організації, фізичні особи не мають права приймати участь в грантовому конкурсі.

Правила подачі заявок

Необхідно надіслати наступні документи:

1. Обов’язкові форми для заповнення:

2. Стислий опис проекту: окрема сторінка, на якій вказано повна назва організації, ПІП голови організації, дата подачі заявки на участь в конкурсі, назва проекту, тривалість проекту (очікуваний початок та кінець проекту), коротко описана мета проекту.

3. Проектна заявка (максимум 3 сторінки): Фонд сприяння демократії пропонує форму заявки, доступну тут. Ви можете використати власний формат проектної заявки, але вона має включати наступні компоненти:

Стислий опис проекту. Короткий виклад запропонованого проекту, включно з цілями проекту та очікуваними результатами.

Інформація про організацію. Опис попередньої та поточної діяльності організації, який демонструє здатність реалізувати проект, включно з інформацією про всі попередні гранти від Посольства США та / або інших урядових установ США.

Постановка проблеми. Чіткий, короткий та обґрунтований виклад проблеми, яка потребує вирішення, та навіщо потрібен запропонований проект.

Цілі та завдання проекту. “Цілі” пояснюють чого хоче досягти заявник. «Завдання» стосуються проміжних досягнень на шляху до цілей. Вони повинні бути досяжними та вимірюваними.

Програмна діяльність. Опишіть програмну діяльність та те, як вона допоможе досягнути поставлених цілей.

Методи та дизайн програми. Опишіть як працюватиме проект для вирішення заявленої проблеми та досягнення мети. По можливості надайте логічну модель.

Календар заходів. Надайте графік виконання проектних заходів. Зазначте дату, час та місце проведення запланованих заходів та подій.

Основний персонал: Імена, посади, роль в проекті та досвід / кваліфікація основного персоналу залученого до проекту. Вкажіть, яку частину їх робочого часу буде затрачено на реалізацію даного проекту.

Партнери. Вкажіть назви та внесок ключових партнерських організацій.

План моніторингу та оцінки програми. Це важливий компонент усіх успішних проектних заявок. Зазначте, як здійснюватиметься моніторинг виконання проекту, аби переконатись в тому, що всі заходи відбуватимуться вчасно, а також, яким чином буде здійснюватися оцінка програми на відповідність цілям проекту.

Фінансування проекту після закінчення дії гранту. Бачення організації того, яким чином проект буде продовжуватися після закінчення тривалості гранту або наявність гарантій продовження фінансування з інших джерел (якщо такі наявні).

4. Обґрунтування видатків бюджету: Після заповнення форми кошторису SF-424A (див. вище) надайте окремий опис кожної з бюджетних підстатей. Див. розділ H. Інша інформація: Вимоги щодо подання бюджету наведений нижче для отримання додаткової інформації.

5. Додатки:

• Резюме основного персоналу, який бере участь в реалізації проекту (макс. 1 сторінка на людину)

• Листи підтримки від партнерів, в яких детально вказано їх роль та участь у проекті

• Копії реєстраційних документів організації

• Офіційні листи-дозволи, якщо вимагаються для проведення програмних заходів.

6.Унікальний ідентифікатор юридичної особи (UEI) та система управління грантами (SAM.gov)

Усі документи проектної заявки необхідно надіслати електронною поштою на адресу KyivDemGrants@state.gov

Повна версія оголошення про грантовий конкурс наявна тут.